Nạp tiền

Nội dung chuyển khoản:

Lưu ý:

  • Vui lòng quét mã QR bên cạnh để thanh toán
  • Vui lòng nhập nội dung chuyẻn khoản này vào ô nội dung khi chuyển khoản
  • Vui lòng chuyển khoản bằng tài khoản chính chủ trùng với họ tên bên trên